Strešné a sendvičové panely v dĺžkach 6 metrov na sklade (možnosť priečneho rezania panelov)
Nakúpiť teraz !

Falcovaná krytina - Hrúbka - 0,7 mm

Falcovanie je metóda spájania plechov strešnej krytiny. Na stranách falcovaného plechového pásu je stojatá drážka vedená od odkvapovej hrany až na hrebeň strechy. Plechové pásy sa bočne spájajú uzavretím spomínaných dvojitých stojatých drážok. Montáž strechy prebieha za účasti klampiarov, ktorý hranu strechy ohne do seba a vytvoria tzv. zámok.