GLL/GLU so spodným ovládaním - Spôsob ovládania - spodná kľučka