GLL/GLU so spodným ovládaním - Typ zasklenia - 64 - Nízkoenergetické izolačné trojsklo