ODKVAPOVÝ SYSTÉM - Veľkosť odkvapového systému - 250/80