ODKVAPOVÝ SYSTÉM - Veľkosť odkvapového systému - 280/100