ODKVAPOVÝ SYSTÉM - Veľkosť odkvapového systému - 400/150